Print Friendly, PDF ac E-bost

Cynyddwch eich gwerthiannau gydag AdWords

Darganfyddwch y lifer FASTEST i ddenu cwsmeriaid y dyfodol i'ch gwefan. Dull blaengar, ond byddwch yn wyliadwrus mae yna waith!

Ar y dechrau, roedd popeth yn hawdd.

Pan fydd gwefan yn ymddangos ar frig canlyniadau Google gyda’r sôn “ad”, defnyddir AdWords.

Yn cael ei ddefnyddio'n dda, mae Adwords yn ysgogiad pwerus a phroffidiol i ddod o hyd i gwsmeriaid newydd. Mae camddefnyddio yn bwll ariannol.

Pan ddechreuais ar AdWords yn 2009, roedd ychydig yn debyg i’r “frwyn aur”.

Gallai unrhyw glampin â gwybodaeth sylfaenol am farchnata gwe, ychydig oriau o arbrofi, ac ychydig o gyllideb, gynhyrchu elw gydag AdWords (fel fi).

Yn 2018, mae'r sefyllfa wedi newid llawer, gyda chystadleuaeth gryfach fyth ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Canolfannau ymateb i ddigwyddiadau seiber rhanbarthol: creu strwythurau mewn 7 rhanbarth