Aujourd'hui, la technoleg yn hollbresennol ac mae mwy a mwy o bobl eisiau dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd a chymwysiadau i ennill mantais gystadleuol. Mae hyfforddiant am ddim yn opsiwn gwych i bobl sydd eisiau dysgu sgiliau newydd ond na allant fforddio buddsoddi mewn cwrs â thâl. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio les meddalwedd et apps hanfodol i wybod a thrafod yr opsiynau hyfforddi rhad ac am ddim sydd ar gael.

Meddalwedd ac Apiau Hanfodol

Mae'n bwysig deall beth yw'r meddalwedd a'r apiau mwyaf poblogaidd a sut y gallant eich helpu i wella'ch cynhyrchiant a'ch sgiliau. Mae meddalwedd ac apiau poblogaidd yn cynnwys Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, Google Drive, Dropbox, Slack, a Zoom. Mae'r offer hyn yn boblogaidd iawn oherwydd eu bod yn hawdd eu dysgu a'u defnyddio ac yn cynnig nodweddion pwerus.

Hyfforddiant am ddim

Mae yna lawer o adnoddau rhad ac am ddim ar y Rhyngrwyd a all eich helpu i ddysgu sut i ddefnyddio'r meddalwedd a'r cymwysiadau hyn. Mae adnoddau poblogaidd yn cynnwys tiwtorialau fideo, e-lyfrau, blogiau a fforymau. Gallwch hefyd ddod o hyd i gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim a fydd yn eich helpu i gael dealltwriaeth drylwyr o feddalwedd a chymwysiadau.

Manteision hyfforddiant am ddim

Mae hyfforddiant am ddim yn opsiwn gwych i bobl na allant fforddio cwrs â thâl. Yn gyffredinol, mae'r adnoddau hyn yn hawdd eu darganfod a'u deall, a gallant eich helpu i ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd ac apiau yn gyflymach ac yn fwy effeithiol. Ar ben hynny, mae'r hyfforddiant am ddim yn eich galluogi i ddysgu ar eich pen eich hun rythme ac ar eich lefel eich hun.

DARLLENWCH  Adfer e-bost sydd wedi'i ddileu ar gam gyda Gmail

Casgliad

I gloi, mae hyfforddiant am ddim yn ateb gwych i bobl sydd am ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd a chymwysiadau, ond na allant fforddio buddsoddi mewn cwrs â thâl. Mae yna lawer o adnoddau rhad ac am ddim a all eich helpu i ddysgu sut i ddefnyddio'r meddalwedd a'r cymwysiadau hyn. Mae hyfforddiant am ddim hefyd yn caniatáu ichi ddysgu ar eich cyflymder a'ch lefel eich hun.