Print Friendly, PDF ac E-bost

Fel gweithwyr proffesiynol rydych chi'n deall bod yn rhaid i chi fod yn egnïol ar Instagram, ond mae'n eithaf cymhleth dod o hyd i'r cydbwysedd perffaith rhwng ein bywyd gartref, ein gwaith, a'n bywyd cymdeithasol.

Nid yw'r pwysau o orfod cadw'n actif ar gyfryngau cymdeithasol trwy'r amser yn helpu chwaith.

Ni all fod ar Instagram trwy'r amser, ond mae'n rhaid i ni ddal ati i ymgysylltu â'n dilynwyr Instagram.

Dyma lle mae offer awtomeiddio yn dod i mewn.

Os ydych chi wedi bod ar gyfryngau cymdeithasol am byth, rydych chi eisoes wedi gweld offer awtomeiddio wrth eu gwaith.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn tueddu i fod yn wyliadwrus o'r offer hyn, ond gallant wella'ch presenoldeb cymdeithasol mewn gwirionedd.

cymdeithasol, os ydych chi'n gwybod sut i'w defnyddio.

Yn yr hyfforddiant 100% Am Ddim hwn, byddaf nid yn unig yn dangos i chi sut i awtomeiddio ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Mae interniaid hyfforddiant galwedigaethol yn talu'n well