Bydd unrhyw ddarpar gwsmer yn gwrthsefyll gwerthwr. Yna bydd y cwsmer yn gwrthwynebu gyda gwrthwynebiadau. Sut i ymateb i wrthwynebiad? Beth yw'r gwahanol fathau o wrthwynebiadau y byddwch yn eu hwynebu? Yn yr hyfforddiant hwn, rhowch sylw i'r prif gategorïau o wrthwynebiadau megis gwrthwynebiadau gwirioneddol, status quo, prisiau a llawer mwy. Mae Philippe Massol yn rhannu ei brofiadau a'i gyngor gyda'r holl werthwyr a gweithwyr sy'n gorfod delio â chwsmeriaid sy'n gwrthdaro. Fel hyn, byddwch chi'n gwybod yr atebion i'r gwrthwynebiadau mwyaf cyffredin a byddwch chi'n bownsio'n ôl yn haws yn ystod cyfarfodydd gwerthu. Yna byddwch yn osgoi sefyllfaoedd annymunol weithiau a byddwch yn gwybod sut i ddelio ag ansefydlogi cwsmeriaid neu brynwyr.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Mae rhai ohonynt yn cael eu cynnig am ddim a heb gofrestru ar ôl talu amdanynt. Felly os yw pwnc o ddiddordeb i chi, peidiwch ag oedi, ni chewch eich siomi.

Os oes angen mwy arnoch, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i chi o beidio â chael eich cyhuddo ar ôl y cyfnod prawf. Gydag un mis mae gennych gyfle i ddiweddaru eich hun ar lawer o bynciau.

Rhybudd: mae'r hyfforddiant hwn i fod i dalu eto ar 30/06/2022

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

 

DARLLENWCH  O OPCAs i OPCOs: asesiad cyntaf