MOOC "fred og sikkerhed i det fransktalende Afrika" kaster lys over de vigtigste kriser og tilbyder originale svar på de udfordringer, som problemerne med fred og sikkerhed på det afrikanske kontinent udgør.

MOOC'en giver dig mulighed for at tilegne dig grundlæggende viden, men også knowhow, for eksempel relateret til krisestyring, fredsbevarende operationer (PKO) eller sikkerhedssystemreform (SSR), for at give uddannelse med en teknisk og faglig dimension til at styrke en kultur af fred under hensyntagen til den afrikanske realitet

dannet

MOOC'en foregår over 7 uger med i alt 7 sessioner, der repræsenterer 24 timers lektioner, hvilket kræver tre til fire timers arbejde om ugen.

Det drejer sig om følgende to akser:

- Sikkerhedsmiljøet i det fransktalende Afrika: konflikter, vold og kriminalitet

- Mekanismer til forebyggelse, styring og løsning af konflikter i Afrika

Hver session er struktureret omkring: videokapsler, interviews med eksperter, quizzer for at hjælpe dig med at bevare nøglebegreber og skriftlige ressourcer: kurser, bibliografi, yderligere ressourcer stillet til rådighed for eleverne. Interaktioner mellem det pædagogiske team og de lærende udføres inden for rammerne af forummet. Der vil blive tilrettelagt en afsluttende eksamen til validering af kurset. Som afslutning vil fremadrettede elementer og fremtidige udfordringer med hensyn til fred og sikkerhed på kontinentet generelt blive diskuteret.

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Undersøgelse af sundhed: hvordan fungerer det?