Que é a estratexia e para que serve? Que é estratéxico hoxe? Como entender os principais problemas internacionais contemporáneos? Como realizar a análise dunha situación estratéxica? Como decidir nun futuro incerto?

Máis dunha trintena de personalidades, investigadores, docentes, practicantes de cuestións estratéxicas, guiaranvos na vosa reflexión apoiándovos en casos concretos e emblemáticos extraídos dos diversos campos das cuestións estratéxicas: fundamentos da reflexión estratéxica, cuestións político-militares, estratexia internacional de escena, ameazas contemporáneas... Esta elección da pedagoxía co exemplo permite poñer en perspectiva as nocións teóricas tradicionalmente ensinadas

Ao rematar este curso, terás unha mellor comprensión xeral dos problemas vitais para as nosas sociedades. Tamén poderás distinguir mellor o que se refire ao longo tempo e o ao curto tempo, clasificar entre esencial e secundario, sobre todo na considerable masa de información que todos recibimos a diario, para priorizar os intereses dos distintos actores implicados. . Serás capaz de elaborar as túas propias cuadrículas de lectura e análise, tomar a perspectiva necesaria sobre unha situación e poñela en perspectiva para tomar as mellores decisións.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Presentacións comerciais exitosas