Ao final deste curso, serás capaz de:

  • Por que o bases de datos relacionais non sempre son axeitados para sistemas de big data que se despregan en contextos de big data.
  • Por que o linguaxe python é unha linguaxe moi utilizada no campo do procesamento de grandes cantidades de datos. Este curso introdúceche na programación con esta linguaxe, especialmente usando a biblioteca numpy.
  • Que análises estatísticas requiren procesamento e predición de big data.

Esta formación ofrécelle o conceptos básicos en estatística tales como:

  • variables aleatorias,
  • cálculo diferencial,
  • funcións convexas,
  • problemas de optimización,
  • modelos de regresión.

Estas bases aplícanse nun algoritmo de clasificación sobre Perceptrón.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  De xornalista a xestor de contidos: a transición profesional de Jean-Baptiste.