Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Unha ordenanza do 21 de agosto de 2019 aclarou os procedementos para a implementación de Pro-A ao requirir aos interlocutores sociais a negociación a nivel de ramas profesionais dos acordos que determinan as certificacións elixibles para o sistema.
Unha vez concluídos, estes acordos son sometidos á Dirección Xeral de Traballo que logo procede á súa prórroga mediante a emisión dun decreto publicado no Diario Oficial.

Como recordatorio, esta extensión está suxeita ao cumprimento de criterios que acrediten un cambio significativo na actividade dentro do sector afectado. A administración ten en conta tamén o risco de obsolescencia das habilidades dos empregados.
Dependendo das disposicións negociadas a nivel da sucursal, correspóndelle á Uniformación cubrir total ou parcialmente os custos educativos, así como os gastos de transporte e aloxamento ocasionados polo Pro-A, en base a unha suma global. Se o acordo de sucursal prorrogado polo Ministerio de Traballo o prevé, a OPCO pode incluír na súa cobertura a retribución e os cargos sociais legais e contractuais dos empregados, dentro do límite do salario mínimo por hora.

Nota: cando a formación ten lugar durante o tempo de traballo, a empresa está obrigada a manter ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Compensación e bonificación parcial por actividade: adiamento da redución da taxa