Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Permiso retribuído: datas impostas ou modificadas, permiso fraccionado

Desde o primeiro encerro, pode esixir aos seus empregados que tomen permisos retribuídos (CP) e modifiquen as datas de CP xa validadas sen ter que cumprir as disposicións previstas no Código do traballo ou nos seus convenios colectivos (convenio de empresa, colectivo).

Pero ollo, esta posibilidade está enmarcada. Establecido por unha ordenanza do 25 de marzo de 2020, está suxeito á aplicación dun convenio colectivo que o autorice, dentro do límite de 6 días de permiso retribuído, e respectando un prazo de preaviso que non pode reducirse a menos dun día claro:

decidir sobre a toma dos días de permiso adquiridos, incluso antes da apertura do período durante o que se pretende tomar; ou modificar unilateralmente as datas para a toma do permiso retribuído.

Un convenio colectivo tamén pode autorizalo:

fraccionar as baixas sen ser requirido para obter o acordo do empregado; fixar as datas de excedencia sen que se lle esixa conceder licenzas simultáneas aos empregados cónxuxes e socios vinculados por un pacto de solidariedade civil que traballen na súa empresa.

Orixinalmente, o período ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Como converter Pinterest en ingresos pasivos