સામૂહિક કરારો: એક એમ્પ્લોયર કે જે મોડ્યુલેટેડ પાર્ટ-ટાઇમ વર્ક પર કરારની જોગવાઈઓનો આદર કરતો નથી

મોડ્યુલેટેડ પાર્ટ-ટાઇમ સિસ્ટમ વર્ષ દરમિયાન કંપનીની પ્રવૃત્તિના ઉચ્ચ, નીચા અથવા સામાન્ય સમયગાળા અનુસાર પાર્ટ-ટાઇમ કર્મચારીના કામકાજના સમયને અનુકૂલિત કરવાનું શક્ય બનાવે છે. જો કે આ સિસ્ટમ 2008 (ઓગસ્ટ 2008, 789 નો કાયદો નં. 20-2008) થી અમલમાં મૂકી શકાતી નથી, તેમ છતાં, તે હજી પણ કેટલીક કંપનીઓને ચિંતા કરે છે જેઓ આ તારીખ પહેલાં પૂર્ણ થયેલા વિસ્તૃત સામૂહિક કરાર અથવા કંપની કરારને લાગુ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આથી હકીકત એ છે કે આ વિષય પર કેટલાક વિવાદો કેસેશન કોર્ટ સમક્ષ ઉભા થતા રહે છે.

મોડ્યુલેટેડ પાર્ટ-ટાઈમ કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળ કેટલાક કર્મચારીઓ, અખબાર વિતરકો સાથેનું તાજેતરનું ઉદાહરણ, જેમણે ઔદ્યોગિક ટ્રિબ્યુનલને વિનંતી કરવા માટે જપ્ત કર્યું હતું, ખાસ કરીને, તેમના કરારને પૂર્ણ-સમયના કાયમી કરારમાં પુનઃયોગ્યતા આપવા માટે. તેઓએ જાળવી રાખ્યું હતું કે તેમના એમ્પ્લોયરએ તેમનો વાસ્તવિક કામ કરવાનો સમય ઘટાડી દીધો છે, અને આ સામૂહિક કરાર દ્વારા અધિકૃત વધારાના કલાકોના જથ્થા કરતાં વધુ છે (એટલે ​​​​કે કરારના કલાકોના 1/3).

આ કિસ્સામાં, તે સીધી વિતરણ કંપનીઓ માટે સામૂહિક કરાર હતો જેણે અરજી કરી હતી. તે આમ જણાવે છે:
« કંપનીઓની વિશિષ્ટતાઓ ધ્યાનમાં લેતા, સાપ્તાહિક અથવા માસિક કામના કલાકો ...

 

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  શું તમારી કંપની હજી સુધી OCAPIAT સેવાઓ દ્વારા ઓળખાઈ નથી?