વર્ગ: લેખિત અને મૌખિક પ્રત્યાયન કૌશલ્ય

તમારા ઇમેઇલ્સ માટે શ્રેષ્ઠ નમ્ર સૂત્રો

  હમણાં, સામાન્ય કરતાં વધુ, તમે તમારો સમય બધાને મોકલવામાં અને પ્રાપ્ત કરવામાં પસાર કરી રહ્યાં છો ...

વધુ વાંચો

મેલનો અંત, ત્યાગ કરવાના નમ્ર સૂત્રો

ઇમેઇલના અંતે ટાળવા માટે નમ્ર અભિવ્યક્તિઓ નકામી વાક્યો, નકારાત્મક અભિવ્યક્તિઓ, ...

વધુ વાંચો

સારી રીતે અનુકૂલિત નમ્ર સૂત્રો વડે તમારા વ્યાવસાયિક ઈમેલને વિસ્તૃત કરો

વ્યાવસાયિક ઈમેલના અંતે શક્ય નમ્ર સૂત્રો આપની, શુભેચ્છાઓ ...

વધુ વાંચો

વ્યાવસાયિક ઇમેઇલમાં ટાળવા માટે નમ્ર અભિવ્યક્તિઓ

નમ્ર અભિવ્યક્તિઓ: ટાળવા માટે થોડી ભૂલો! કવર લેટર, આભાર પત્ર,...

વધુ વાંચો

પ્રતિબદ્ધતા અને વ્યાવસાયિકતાને જોડતા નમ્ર સૂત્રો પસંદ કરો

આકર્ષક વ્યાવસાયિક ઈમેઈલ માટે બહાર નીકળવાના સૂત્રો પ્રથમ અને છેલ્લા શબ્દો...

વધુ વાંચો

નમ્ર અભિવ્યક્તિઓમાં જોડવું: શું તમને ખાતરી છે કે તમે તેનો સારો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો?

આશા ...: વ્યવસાયિક ઇમેઇલના અંતે એક નમ્ર ફોર્મ્યુલાની કાળજી લેવા માટેના સૂત્રો ...

વધુ વાંચો

દરેક પ્રાપ્તકર્તા પાસે યોગ્ય નમ્ર સૂત્ર છે!

પત્ર મોકલવાનું નક્કી કરતી વખતે સૌથી યોગ્ય નમ્ર અભિવ્યક્તિઓની પસંદગી ...

વધુ વાંચો

પ્રોફેસર અથવા શિક્ષક સાથે વાપરવા માટેનું નમ્ર સૂત્ર

શિક્ષકને લખવું: કયો નમ્ર શબ્દસમૂહ અપનાવવો? આજકાલ, સંપર્કમાં રહો ...

વધુ વાંચો

“બાકી…” માળખું કયા સૌજન્યને અનુસરવું જોઈએ?

વ્યાવસાયિક ઇમેઇલ માટે સૌજન્ય: "બાકી" પત્રવ્યવહારની કળા ...

વધુ વાંચો

એક લાક્ષણિક નમ્ર સૂત્રમાં સામાન્ય રીતે 4 ઘટકો હોય છે

નમ્ર સૂત્રો પર રીકેપ: તેમની રચના શું છે? "કૃપા કરીને વિશ્વાસ કરો,...

વધુ વાંચો

તમારા સુપરવાઈઝરને ઈમેલ મોકલો: કયા પ્રકારની નમ્ર ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવો?

વંશવેલો શ્રેષ્ઠને સંબોધવા માટેના નમ્ર સૂત્રો વ્યાવસાયિક સંદર્ભમાં, તે...

વધુ વાંચો

ચોક્કસ સંદર્ભમાં ઇમેઇલના અંતે નમ્ર અભિવ્યક્તિઓ

ઇમેઇલના અંતે સૌજન્ય સૂત્રો: ઉપયોગનો સંદર્ભ અમે વ્યાવસાયિક ઇમેઇલને સંબોધતા નથી ...

વધુ વાંચો
લોડ કરી રહ્યું છે

અનુવાદક