સંપૂર્ણપણે મફત OpenClassrooms પ્રીમિયમ તાલીમ

બજેટ અને નાણાકીય અહેવાલોની તૈયારી અને રજૂઆત ઘણીવાર ચિંતા અથવા કંટાળાનું કારણ બને છે, ખાસ કરીને બિન-નાણાકીય વ્યાવસાયિકો માટે.

આ કોર્સનો હેતુ, સૌથી ઉપર, પરિસ્થિતિને નાટકીય બનાવવાનો નથી! હું તમને આ કસરતને સંદર્ભમાં મૂકવામાં, તેનું મહત્વ સમજાવવામાં અને તેની ઉપયોગિતા દર્શાવવામાં મદદ કરીશ.

હું પછી પાયાના ખ્યાલો રજૂ કરીશ જે ભૂતકાળનું વિશ્લેષણ કરવા અને ભવિષ્યની આગાહી કરવા માટે ઉપયોગી છે.

આ કોર્સ નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં મારા ઘણા વર્ષોના અનુભવને દોરે છે અને તમને તેમના વ્યવહારુ ઉપયોગ પર ભાર મૂકતા તકનીકી પાસાઓ સાથે પરિચય કરાવે છે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  કર્મચારી સામાજિક સુરક્ષા યોગદાનની ગણતરી કરો