Kominikasyon se youn nan poto ki pi enpòtan nan yon relasyon imen siksè ak an sante. Li se yon defi chak jou pou moun ak òganizasyon k ap chèche kominike efektivman panse yo, santiman yo ak entansyon yo. Kominikasyon ekri ak oral se zouti ki pi komen yo itilize pou etabli kominikasyon efikas. Pratik sa a ka amelyore ak atik sa a eksplike kijan.

Enpòtans kominikasyon ekri

Kominikasyon ekri se youn nan zouti ki pi pwisan pou kominike lide ak mesaj klè. Itilizasyon kòrèk mo ak fraz ka fasilite konpreyansyon epi evite malantandi. Pou amelyore kominikasyon ekri ou, ou dwe asire w ke ou itilize vokabilè presi ak klè epi ou ekri fraz kout ak senp. Li enpòtan tou pou korije ak revize ekriti ou a pou asire ke li kòrèk ak konsistan.

Enpòtans kominikasyon oral

Kominikasyon oral se youn nan pi bon fason pou kominike enfòmasyon ak entansyon byen vit. Pale byen klè ak byen fò ka ede kominike mesaj pi vit ak pi efikas. Pou amelyore kominikasyon oral ou, ou bezwen asire w ke ou pale byen klè epi itilize mo ak fraz presi. Ou ta dwe tou peye atansyon sou fason ou eksprime tèt ou epi asire w ke ou konfòtab ak kontni ou ak style.

READ  Ki jan ou fè evite erè òtograf nan travay ou?

Kijan pou aplike estrateji pou amelyore kominikasyon

Gen plizyè estrateji ki ka aplike pou amelyore kominikasyon ekri ak oral ou. Pa egzanp, ou ka pran tan pou w koute ak anpil atansyon sa lòt moun ap di epi poze yo kesyon pou asire w ke w konprann pwennvi yo. Ou kapab tou pratike pale pi dousman epi konsantre sou lè l sèvi avèk mo ak fraz espesifik. Finalman, ou ka konsidere ekri nòt ak feyè ki ka ede w kominike pi efikasman epi asire mesaj ou a klè.

konklizyon

Kominikasyon se yon pati esansyèl nan nenpòt relasyon imen. Kominikasyon ekri ak oral se zouti efikas pou kominike mesaj ak entansyon. Pou amelyore kominikasyon ou, ou bezwen asire w ke ou itilize vokabilè egzak epi konsantre sou itilizasyon mo ak fraz espesifik. Ou ta dwe koute tou ak anpil atansyon sa lòt moun ap di epi konsidere estrateji pratik ak etap ki ka ede w kominike pi efikasman.