Басып чыгаруу достук, PDF & Email

Францияда негизги инфраструктураларды өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу куралы болгон концессиялык келишимдер дагы эле мамлекеттик же жергиликтүү бийлик органдары тарабынан жаңы коомдук объекттерди модернизациялоо же куруу үчүн колдонулган тандоо келишими болуп саналат. Бул контракттарга карата колдонулуучу укуктук режим, атап айтканда, Коомчулуктун таасири астында, интуиту персонае келишиминен мамлекеттик сатып алуулар боюнча келишимдердин категориясына өтүү үчүн кыйла өзгөрдү.

"Концессиялар" деп аталган бул MOOC бул келишимдерге колдонулуучу негизги эрежелерди дидактикалык түрдө көрсөтүүнү максат кылат.

Бул курс француз мыйзамдарына “Коомдук тартип кодексин” киргизген 2018-жылдын декабрындагы реформаны эске алат. .

ТИЛДИ ТАНДОО  Ковидден кийинки башкаруу