Басып чыгаруу достук, PDF & Email

Толук эмес убакыт: мыйзамдуу же келишимдик мөөнөттөн азыраак

Толук эмес эмгек келишими - бул мыйзамдуу узактыгы жумасына 35 сааттан кем эмес мөөнөттү же жамааттык келишимде (филиалдын же компаниянын келишиминде) белгиленген иштөө мөөнөтүн же колдонулуп жаткан жумуш убактысын камтыган келишим. 35 саатка жетпейт.

Толук эмес иштеген кызматкерлерден эмгек келишиминде каралган жумуш убактысынан тышкары иштөө талап кылынышы мүмкүн. Мындай кырдаалда алар ашыкча иштешет.

Кошумча убакыт - бул штаттык кызматкерлердин 35 сааттан ашык убакыттан ашык иштеген убактысы же компаниядагы эквиваленттүү убакыт.

Вахталык жумушчулар төмөнкү чекте кошумча саатта иштей алышат:

Алардын эмгек келишиминде каралган жумалык же айлык жумуш убактысынын 1/10; же кеңейтилген филиалдык жамааттык келишим же келишим же компания же уюштуруу келишими ага уруксат берген учурда, ушул мөөнөттүн 1/3 бөлүгү.

 

 

Түпнуска сайттагы макаланы окууну улантыңыз →

ТИЛДИ ТАНДОО  LinkedIn негиздери