Kvalitāte ir svarīgs jautājums jebkuram uzņēmumam neatkarīgi no tā, vai tas ir liels vai mazs. Tas bieži vien ir saistīts ar uzlabotu rentabilitāti, klientu un ieinteresēto pušu apmierinātību, kā arī samazinātām izmaksām un izpildes laiku. Kvalitātes vadības sistēma (QMS) ir lielisks veids, kā kontrolēt procesus katrā uzņēmumā. To veido savstarpēji saistīti procesi, kas mijiedarbojas viens ar otru un sasniedz konsekventus rezultātus efektīvāk un efektīvāk. Tāpēc kvalitatīvi instrumenti ir metodes un paņēmieni situācijas analīzei, diagnozes noteikšanai un problēmu risināšanai.

Problēmu risināšanas rīku lietojumu piemēri

Apmācība par kvalitatīviem instrumentiem ir izstrādāts, lai palīdzētu studentiem un iesācējiem kvalitātes jomā viegli saprast tādus kvalitātes rīkus kā prāta vētra, QQOQCCP metode, Išikavas diagramma (cēloņa-sekas), Pareto diagramma, 5 iemeslu metode, PDCA, Ganta diagramma un PERT diagramma. Šīs apmācības ir paredzētas arī, lai sniegtu konkrētus piemērus šo rīku pielietošanai reālās situācijās.

BRAINSTORMING, QQOQCCP metodes, PDCA un 5 iemeslu apgūšana

Prāta vētra ir radoša metode ideju ģenerēšanai. QQOQCCP metode ir iztaujāšanas metode, lai izprastu situāciju. PDCA ir nepārtrauktas uzlabošanas metode, kas sastāv no plānošanas, darīšanas, kontroles un rīcības. 5 iemeslu metode ir problēmu risināšanas metode, lai atrastu problēmas galveno cēloni.

LASĪT  Projekta diagnostika: būtisks kontrolsaraksts projektu vadītājiem

Apgūstiet šādas diagrammas: PARETO, ISHIKAWA, GANTT un PERT

Pareto diagrammas tiek izmantotas, lai noteiktu problēmas pamatcēloņus. Ishikawa (cēloņa-seku) diagramma tiek izmantota, lai analizētu problēmas cēloņus un sekas. Ganta diagramma tiek izmantota, lai plānotu un izsekotu projekta uzdevumus un resursus. PERT diagrammu izmanto, lai plānotu un izsekotu projekta uzdevumus un laika grafikus.

Īsāk sakot, šīs apmācības ir paredzētas visiem kvalitātes jomas studentiem un iesācējiem, kuri cenšas uzlabot sava uzņēmuma sniegumu, apgūstot kvalitātes instrumentus.