Ar 21. gada 2019. augusta rīkojumu tika precizētas Pro-A ieviešanas procedūras, pieprasot sociālajiem partneriem risināt sarunas to līgumu profesionālo nozaru līmenī, kuri nosaka sistēmai atbilstošos sertifikātus.
Pēc noslēgšanas šie nolīgumi tiek iesniegti Darba ģenerāldirektorātā, kas pēc tam to pagarina, izdodot dekrētu, kas publicēts Oficiālajā Vēstnesī.

Atgādinām, ka šī pagarināšana ir atkarīga no kritēriju ievērošanas, kas apliecina būtiskas darbības izmaiņas attiecīgajā nozarē. Arī administrācija ņem vērā darbinieku prasmju novecošanas risku.
Atkarībā no noteikumiem, par kuriem panākta vienošanās filiāles līmenī, Uniformācijas ziņā ir segt visas izglītības izmaksas vai to daļu, kā arī transporta un izmitināšanas izmaksas, kas radušās saskaņā ar Pro-A, pamatojoties uz vienreizēja summa. Ja Nodarbinātības ministrijas pagarinātais filiāles līgums to paredz, OPCO var segt darbinieku atalgojumu un likumīgās un līgumiskās sociālās izmaksas stundas minimālās algas robežās.

Piezīme: kad mācības notiek darba laikā, uzņēmumam ir jāuztur ...

Turpiniet lasīt rakstu sākotnējā vietnē →

LASĪT  Algu rotājums: nenotveramā daļa ir palielinājusies