Pilnīgi bezmaksas OpenClassrooms premium apmācība

Digitālie rīki ir kļuvuši par mūsu ikdienas dzīves neatņemamu sastāvdaļu pakalpojumu, izklaides, veselības aprūpes un kultūras jomā. Tie ir spēcīgi sociālās mijiedarbības rīki, taču pieaug arī pieprasījums pēc digitālajām prasmēm darba vietā. Nākamo gadu lielākais izaicinājums ir nodrošināt, lai šīs prasmes tiktu apmācītas un attīstītas atbilstoši darba tirgus vajadzībām: pētījumi liecina, ka sešas no desmit profesijām, kas būs apritē 2030. gadā, vēl nepastāv!

Kā jūs vērtējat savas vai mērķa grupas prasmes, kuras apkalpojat? Kas ir digitālā karjera? Demistificējiet digitālās tehnoloģijas un ekosistēmas, lai efektīvi informētu par karjeras iespējām.

Turpiniet lasīt rakstu oriģinālajā vietnē →

LASĪT  DIRECCTE beigas: no 1. gada 2021. aprīļa darba inspekcija atrodas DREETS pakļautībā