तपाईंको दर्शकहरूको दिमागमा स्थायी प्रभाव पार्नु। एउटा उत्तम तरिका भनेको उनलाई s० दशकको स्लाइडको उत्तराधिकारमा सुत्न नदिनु हो। यस भिडियोमा लेखकले प्रभावकारी नतिजा भन्दा कसरी अझ बढी प्राप्त गर्ने भनेर देखाउँछन्। पावरपोइन्ट २०१ 80 मा केहि आधारभूत कुराहरू समीक्षा गरियो। निस्सन्देह तपाईलाई सामग्री र फारमको स्वामीत्व गर्ने व्यक्तिको रूपमा हेर्न अनुमति दिइनेछ। 

रिड  गुगल ड्राईवको आधारभूत