په /08 03//2021//:16. on نېټه د ماښام په É 59:. at بجو د خپرونو ټیسوټ د اداری کارمندانو لخوا معاشونه.

د ټولنیز امنیت رسمي خبرتیا (BOSS) یو ډیجیټل مستند ډیټابیس دی چې په انټرنیټ د لاسرسي وړ دی. دا د ټولنیز امنیت مرستې او ونډې مقررات یوځای راوړي. لومړي عناصر د لاسرسي وړ دي مګر د هغې مینځپانګې به یوازې د 1 کال د اپریل 2021 څخه د ادارې سره مخالفت وي.

په اصلي سایټ on کې مقالې لوستلو ته دوام ورکړئ

ادامه  ښه پچ جوړ کړئ