• opisati bistvene fluvialne mehanizme in izračunati pretočne razmere v rekah (napoved pretokov, izračun vodnih globin) vsaj s približnimi metodami,
  • pravilno zastaviti probleme: nevarnosti za reko, nevarnosti, ki jih reka predstavlja za lokalne prebivalce (predvsem nevarnost poplav)
  • pridobite večjo samostojnost in ustvarjalnost zaradi boljšega razumevanja konteksta vašega dela.

Nadaljevanje tečaja in izdaja spričeval sta brezplačna

Opis

Ta tečaj obravnava dinamiko vodenih rek na primerih terena, ki so dokazano zanimivi za južne in severne države (Benin, Francija, Mehika, Vietnam itd.).
Omogočila naj bi vam izpopolnitev in obogatitev znanja s področja hidrologije in kakovosti voda, hidravlike in fluvialne geomorfologije, ki se uporablja za upravljanje rek.
Ponuja metodološko in tehnično znanje za oceno stanja vodotokov in upoštevanje posegov, ki jih je mogoče prenesti v različna okolja tako na severu kot na jugu.

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Odkrijte MindView