Kot del sanacijskega načrta bo lokalnim oblastem, če bo potrebno, dodeljena izjemna finančna pomoč v višini 3 evrov za vajeniške pogodbe, sklenjene med 000. julijem 1 in 2020. februarjem 28.

Madame Élisabeth Borne, ministrica za delo, zaposlovanje in integracijo, Madame Jacqueline Gourault, ministrica za teritorialno kohezijo in odnose z lokalnimi oblastmi, Madame Amélie de Montchalin, ministrica za transformacijo in javno službo in g. Olivier Dussopt, minister, zadolžen za javne račune, napovedujeta krepitev podpore učenju znotraj lokalnih oblasti.

Kot del načrta za oživitev je vlada 23. julija 2020 uvedla načrt "1 mlada oseba, 1 rešitev", ki naj bi mladim, mlajšim od 26 let, olajšal vstop v poklicno življenje.

Vzpostavljen je izjemen mehanizem za podporo vajeništvu in s tem za spodbujanje zaposlovanja mladih.

Javna služba tako v celoti sodeluje pri tem prizadevanju. Vajeništvo je dostopna pot, ki mladim omogoča vstop na trg dela, hkrati pa jim ponuja možnost odkrivanja poklicev javne službe. Več kot 40 mladih ...

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Microsoft Dynamics 365 za prodajo