Kolektivne pogodbe: zagotovljeno letno plačilo in dva koeficienta

Zaposlena, medicinska sestra v zasebni ambulanti, je zasegla prud'hommes zahtevkov za izplačilo za nazaj iz naslova zajamčenega letnega plačila, ki ga predvideva veljavna kolektivna pogodba. To je bila kolektivna pogodba za zasebno bolnišnično zdravljenje z dne 18. aprila 2002, ki določa:

na eni strani je običajna minimalna plača za vsako delovno mesto določena z mrežami, ki se pojavljajo pod naslovom „Klasifikacija“; izračuna se na podlagi vrednosti točke, uporabljene za koeficiente klasifikacijskih mrež (73. člen); po drugi strani pa se določi zajamčeno letno plačilo, ki za vsak koeficient zaposlitve ustreza konvencionalni letni plači, ki ne more biti nižja od letne akumulacije bruto konvencionalnih mesečnih osebnih prejemkov in povečana za odstotek, katerega stopnja (…. ) se lahko letno revidira (74. člen).

V tem primeru je zaposleni s strani klinike določil koeficient, povečan glede na tistega, ki ji je pripadal po kolektivni pogodbi. Menila je, da bi se moral delodajalec pri izračunu njenega zajamčenega letnega prejemka opreti na ta koeficient, ki ji ga je pripisala klinika in ...

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Kdo mora plačati obvezne maske v poslu?