Do konca tega tečaja boste lahko:

  • Učite ob upoštevanju kognitivnih omejitev učencev.
  • Učite na način, ki spodbuja dolgoročno ohranjanje spomina.
  • Ugotovite determinante motečega vedenja.
  • Pripravite strategijo za upravljanje vedenja študentov.
  • Ugotovite prakse, ki vplivajo na motivacijo študentov.
  • Spodbujajte notranjo motivacijo, samoregulacijo učenja in razvijajte metakognitivne strategije pri svojih učencih.

Opis

Cilj tega Mooc je dokončati usposabljanje učiteljev psihologije. Zajema 3 zelo specifične teme, ki sta obe zelo dobro razumljeni zahvaljujoč desetletjem raziskav psihologije in so za učitelje absolutno ključnega pomena:

  • Spomin
  • Obnašanje
  • motivacija.

Ti 3 predmeti so bili izbrani zaradi njihovega intrinzičnega pomena in zaradi njihovega transverzalnega interesa: pomembni so pri vseh predmetih in na vseh ravneh šolanja, od vrtca do visokošolskega izobraževanja. Zadevajo 100 % učiteljev.

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Kako narediti neoporečen račun?