Print Friendly, PDF & Email

Aina za adabu: Usichanganyikiwe!

Andika barua, kumbuka au mail taaluma inahitaji kufuata kanuni fulani za utendaji. Maneno ya adabu ni sehemu muhimu ya hii. Hata kama ni barua pepe ya kitaalamu, wanastahili kuthaminiwa. Kupuuza au kupuuza misimbo hii kunaweza kudhuru uhusiano wako wa kikazi.

Kubali salamu au usemi wa salamu: Kanuni za utendaji zinasemaje?

Sio kawaida kupata mwisho wa barua au barua pepe ya kitaaluma, fomula ya heshima: "Tafadhali ukubali maelezo ya salamu zangu bora". Ingawa imeenea, ni uundaji mbovu na ambao kwa bahati mbaya unaweza kufuta mtazamo wa taaluma au umahiri wa mtumaji wa barua pepe.

Kitenzi cha kuidhinisha hujibu sheria fulani ambazo panache ya maneno yanayohusiana na fomula za adabu sio sahihi kila wakati. Ili kukubaliana, kwa kweli ina asili ya Kilatini "Gratum" ambayo inamaanisha "Inapendeza au inakaribishwa". Kwa ujumla, kitenzi hiki kinakubali ukamilishaji unaohusiana na kujieleza au bima.

Kwa hivyo, maneno ya heshima "Tafadhali kubali maelezo ya heshima yangu", "Tafadhali kubali maelezo ya heshima yangu" au hata "Tafadhali kubali uhakikisho wa kuzingatia kwangu" ni sahihi kabisa.

Kwa upande mwingine, hii ni mbaya: "Tafadhali ukubali usemi wa salamu zangu bora". Sababu iko wazi. Tunaweza tu kusambaza usemi wa hisia au mtazamo kama vile heshima au heshima. Hatimaye, tunaweza kusema tu: "Kubali salamu zangu".

Kishazi cha heshima mwishoni mwa barua pepe "Tafadhali kubali usemi wa heshima zangu" kwa hivyo ni upuuzi.

READ  Vidokezo vitano vya kupunguza sentensi zako

Kuonyesha salamu au hisia: Desturi husema nini?

Mara nyingi tunakutana na maneno ya heshima kama vile: "Pokea, Mheshimiwa Rais, usemi wa hisia zangu za kujitolea" au "Tafadhali kubali, Mheshimiwa, usemi wa hisia zangu zinazojulikana".

Maneno haya ya heshima ni sahihi kabisa. Hakika, kwa mujibu wa matumizi yanayotambuliwa na lugha ya Kifaransa, mtu huonyesha hisia na si salamu.

Nuances hizi mbili zimeundwa, hakuna kinachozuia kuchagua fomula fupi za adabu badala yake. Hii pia ndiyo inafaa barua pepe za kitaalamu, manufaa ambayo yanathaminiwa kwa kasi yao.

Kwa hivyo, kulingana na mpokeaji, unaweza kuchagua fomula ya heshima kama vile: "Salamu zangu bora", "Salamu zangu za dhati", "Salamu zangu za dhati", "Wako Mwaminifu", "Salamu zangu", n.k.

Hata hivyo, fahamu kwamba barua pepe ya kitaalamu haiwezi kuafiki makosa ya tahajia au sarufi. Hii inaweza kuharibu taswira yako au ya biashara yako.

Kwa kuongezea, vifupisho vya kama "Cdt" kwa fadhili au "BAV" kwa manufaa yako, havipendekezwi, hata katika muktadha ambapo unashiriki digrii sawa katika daraja na mwandishi wako.