Print Friendly, PDF & Email

 

Die koste van onderwys of beroepsopleiding is dikwels 'n versperring wanneer 'n kwalifikasie oorweeg word om werk maklik te vind. Baie mense het nie die middele om professionele opleiding te finansier nie, en baie is nog steeds diegene wat nie weet nie Hoe om professionele opleiding te finansier. Daar is egter baie voordelige skemas om deel of al sy professionele opleiding te finansier. Staatsentiteite al dan nie, is ingestel om u te vergesel in u pogings. Hier is 'n paar inligting en wenke om jou te lei om maklik 'n finansiële hulp vir beroepsopleiding.

Hoekom volg 'n professionele opleiding?

Verskeie redes regverdig die keuse om beroepsopleiding te neem, die eerste wese om makliker gekwalifiseerde werk te vind. In 'n maatskappy of openbare instelling kan 'n gebrek aan professionele kwalifikasies in 'n spesifieke veld 'n rem wees om op te gradeer.

Om nie 'n opleiding te hê wat aan die behoeftes van die maatskappy voldoen nie, sal 'n treur wees, ongeag jou vermoë om aan te pas en te innoveer. Neem beroepsopleiding stel jou in staat om jou CV te verbeter en jou loopbaandoelwitte te hersien. Aanvullende professionele kan in die aandkursus vir 'n kort tyd intern of ekstern gevolg word (in die maatskappy) en kan nuwe vaardighede aanleer.

Jy kan ook 'n professionele opleiding volg om terug te kom na die dag, jou geheue te verfris. Die evolusie van die wêreld en tegnologie kan opdatering vereis, veral as 'n mens sy studies dekades gelede gevolg het. Ons huidige kennis mag verouderd wees en opleiding sal sy prestasie verbeter. 'N Opknappingskursus word aanbeveel elke 5 jaar om die werknemer tot die beste van sy vermoëns te hou.

Laastens kan professionele opleiding gebruik word om te heroriënteer of terug te keer na 'n ander veld. Opleiding in die geteikende veld sal 'n verandering in loopbaanoriëntering moontlik maak. Hierdie heropleidingsproses kan kompleks en tydrowend wees, maar dit is ook bevredigend sodra die opleiding suksesvol is.

Watter waarde moet aan beroepsopleiding gegee word?

Concreet, die bywoning van 'n opleiding bring 'n meerwaarde vir die werknemer of die navorser van indiensneming, en die maatskappy het ook 'n voordeel om sy werknemers op te lei. Wat die werknemer betref, professionele opleiding optimaliseer sy CV, laat sy persoonlike en professionele ontwikkeling toe. Dit bied 'n voortgesette ontwikkeling van 'n kwalifikasie en 'n ontwikkeling van sy bevoegdhede. Volg a beroepsopleiding is 'n valorisasie in die optika van 'n beter indiensneming wat een salaris, werkzoeker, agente van die staatsdiens, intermitterende, dokter, professionele liberale, ens.

LEES  Leer om pret te hê met SKILLEOS, e-leerplatform

Finansiering van professionele opleiding: die meganismes vir werksoekers.

Vir hulp met die finansiering van volwasse onderwys, 'n werkgewer kan professionele opleiding ondergaan om sy kennis op te dateer of om te skakel na 'n ander veld. Die adviseurs van Pôle Emploi is 'n goeie hulp om 'n befondsing vir volwasse onderwys en lei die werkzoekende.

Laasgenoemde kan ook onderneem om finansiële hulp op eie middele te vind. vir finansiële beroepsopleiding, die moontlike hulp vir werksoekers is talle.

As jy dus ure opleiding op jou persoonlike opleiding rekening (CPF) opgetel het gedurende jou dienstyd, kan jy voordeel trek uit 'n paar uur gratis opleiding. Hierdie vrye tyd kan die koste van u professionele opleiding gedeeltelik verminder.

Terug na Werkopleiding (AREF) kan ook deel van jou professionele opleiding finansier, deur Pôle Emploi bekragtig. So sal die werkgewer voordeel trek tydens sy opleiding AREF waarvan die bedrag gelyk is aan dié van die AER (Terug na Werkbystand) en maandeliks betaal word.

Verskeie ander skemas laat werksoekers toe om toegang te hê tot finansiering vir hul beroepsopleiding. Dit sluit onder andere die Opleidingsaksie Voor Werwing (AFPR), Operasionele Voorbereiding vir Individuele Indiensneming (POEI), Gekontrakteerde Opleidingsaksies (AFC), Individuele Opleidingsbystand in.

Die Streeksraad bied individuele finansiële hulp aan werksoekers sodat hulle professionele opleiding kan volg wat deur 'n diploma geregistreer is by die RNCP (Nasionale Gids van Sertifisering). Die kursusse word volledig ondersteun deur die Streeksraad binne die perke van die plafonne volgens die opleiding. Om voordeel te trek uit hierdie hulp, moet u by Pôle Emploi geregistreer wees en in die betrokke streek woon.

Gestremde werkers baat by Agefiph en verskeie finansiële hulpmiddels word deur die stadsale, die CAF, die departementele rade, per geval toegeken.

'Professionele opleiding' befondsing vir werknemers

Die situasie is anders, afhangende van die feit of 'n permanente werknemer, 'n vaste werknemer of 'n tydelike werknemer is. die befondsing van "beroepsopleiding" vir permanente werknemer is moontlik as 'n mens minstens 24 maande of 36 maande by ambagsondernemings met minder as 10 werknemers gewerk het. Die finansiering van u opleiding kan totaal wees as 'n opleidingsplan binne u onderneming beplan word. Die werknemer hoef dus nie bekommerd te wees oor finansiering nie. 'N Werknemer met 'n vaste termynkontrak kan onder sekere voorwaardes voordeel trek uit professionele opleiding.

Dit moet eers gewerk het vir ten minste 24 5 maande in die afgelope jaar, dit moet ook in diens geneem is tydens 4 maande in die huidige jaar en die jaar wat volg op die einde van die CSD. Vir tydelike werkers kan die Tydelike Werkopleidingsversekeringsfonds maatskappye help om hul tydelike werknemers finansieel te help om professionele te neem.

LEES  Maak jou passie 'n besigheid met Elephorm se Video-opleiding

In alle gevalle sal die werknemer finansiële bystand ontvang vir sy opleiding in die kader van 'n Persoonlike Opleidingsrekening (CPF), 'n Onderrigopleidingsplan (PFE), 'n Individuele Opleidingsverlof (CIF) ), opleiding verlof. As die werknemer of die tussenganger 'n aantal ure aan sy CPF-rekening gekrediteer het, kan hy baat vind by a befondsing van "beroepsopleiding" betaal deur sy werkgewer en deur die OPCA teen 50% maksimum.

Opleiding kan plaasvind op werktyd en in hierdie geval, moet dit die toestemming van sy werkgewer 60 dae kry by voorbaat vir opleiding onder 6 120 maande en dae indien die opleiding meer as 6 maande duur. Die werkgewer het 30 dae om jou te antwoord en in die geval van die stilte van laasgenoemde word die versoek by verstek aanvaar. As die opleiding buite werksure plaasvind, sal die werkgewer se ooreenkoms nie nodig wees nie.

As deel van 'n EFP het die maatskappy die plig om die voortgesette opleiding van werknemers in hul posisie te verseker en dit moet hul ontwikkeling binne die maatskappy verseker. So word die werkgewer verplig om opleiding aan werknemers te gee. Die opleidingsplan is egter nie verpligtend nie en is op versoek van die maatskappy, die werkgewer, die gemeenskap of die administrasie. Die werknemer onder PFE behou sy salaris al die tyd van die opleiding en die bykomende koste van die opleiding (verblyf, reis, etes, ens.) Is die verantwoordelikheid van die werkgewer.

Die CIF van sy kant is 'n verlof wat die werknemer toelaat om afwesig te wees van sy werk vir 'n spesifieke tydperk om 'n professionele opleiding te volg en sy vaardighede of heropleiding te ontwikkel. Die CIF in teenstelling met die PFE is op inisiatief van die werknemer en word met die toestemming van die werkgewer toegestaan. Die werknemer behou egter sy salaris dwarsdeur die opleidingstydperk, selfs al is dit 'n ander aktiwiteitsveld as dié van sy maatskappy. Opleiding onder CIF kan deeltyds of voltyds wees, aaneenlopend of diskontinue.

Finansiering van sy professionele opleiding as staatsamptenaar 

Soos die private werknemer, kan die werknemer opleiding deur sy werkgewer of deur die staat aangebied word. Die werknemer kan ook voordeel trek uit 'n Beroepsopleidingsverlof (GVB), mits hulle 3 jaar in die openbare administrasie gewerk het. Sy GVB kan ook nie langer as drie jaar oor 'n loopbaan wees nie, dit kan op een slag geneem word of oor verskeie professionele opleiding versprei word.

Die teenwoordigheid van die beampte in die opleiding sal elke maand gemonitor word om die betaling van sy toelaes te bevestig. Hierdie toelaes beloop 85% van die bruto salaris plus, in sommige gevalle, die koshuisuitgawes. Die amptenaar kan ook baat vind by a finansiering van professionele opleiding as deel van 'n posisieverandering in dieselfde kategorie (A, B of C). In hierdie geval het hy voordeel uit 'n opleidingsverlof waarvan die duur nie 6 maande mag oorskry nie.

LEES  Hoe om jou LinkedIn-profiel maklik te verbeter met Video2Brain?

Staatsamptenare trek ook voordeel uit die jaarlikse krediet vir professionele opleidingsure of die Persoonlike Opleidingsrekening (GPF). Dit hulp met die finansiering van volwasse onderwys word op versoek van die beampte verkry ten einde sekere kursusse te volg wat die ontwikkeling van nodige vaardighede toelaat om 'n diploma, titel of sertifikaat van professionele kwalifikasie te verwerf.

Finansiering van beroepsopleiding onder die selfstandige

Die selfstandige persoon is die persoon wat vir sy eie rekening is of 'n sakebestuurder is. Hulle kan ook beroepsopleiding volg en voordeel trek uit finansiële hulp danksy AGEFICE, die Vereniging vir die bestuur van die finansiering van die opleiding van sakeleiers. Om voordeel te trek uit hierdie finansiële hulp, moet u eers op die gebied van handel, nywerheid of dienste werk; u moet ook by URSSAF geregistreer wees onder 'n NAF-kode. Selfwerkers wat in aanmerking kom vir finansiering, sal baat vind by 'n opleidingsfooi van 2 euro per jaar.

Vir die liberale dokters benodig die FAF-PM of Opleidingsversekeringsfonds van die Mediese Beroep 'n bydrae van die dokters teen 0,15% van die jaarlikse plafon van die sosiale sekerheid. Danksy hierdie fooi kan dokters gratis groepsopleiding by voortgesette mediese onderwys (CME) verenigings neem. Die FAF-PM help ook die dokter wat individuele opleiding wil bywoon, tot 420 euro per jaar en per dokter. Laasgenoemde kan dan 'n wetenskaplike werkswinkel volg of 'n DU, 'n vermoë voorberei.

Vir ander liberale beroepe is hulle afhanklik van die Interprofessionele Fonds vir Liberale Professionals (FIF-PL). U moet by URSAFF geregistreer wees en 'n NAF-kode hê om voordeel te trek uit hierdie finansiële hulp. Volgens hervorming van beroepsopleiding, 'n kommissie is verantwoordelik vir die toekenning of nie-toekenning van professionele hulpmiddels binne die FIF-PL. Die professionele persoon moet 'n aansoek indien op die Fonds se webwerf, tesame met 'n kwotasie vir die gewenste opleiding. Befondsing vir opleiding is van geval tot geval.

Finansiering van die beroepsopleiding van die intermitterende

Die intermitterende kunstenaar of skoutegnikus kwalifiseer vir die Individuele Opleidingsverlof (CIF) en kan baat vind by a help om sy opleiding te finansier. Befondsing vir opleiding sal gedeeltelik of totaal wees, afhangende van die gewerkte tyd. Die Prestasie-opleidingsversekering (AFDAS) sal help om intermitterende befondsing te bekom of alle opleidingskoste te dek as die salaris van die intermitterende minder as of gelyk is aan 150% van die minimum loon. As die intermitterende by die CIF opgelei word, sal hy die status hê van voortgesette professionele opleiding en sal hy deur AFDAS betaal word.