In die afwesigheid van presiesheid in die kollektiewe ooreenkoms, is die konvensionele skeidingsvergoeding aan die VRP verskuldig?

Twee werknemers wat die funksies van verkoopsverteenwoordiger uitoefen, is weens ekonomiese redes as deel van 'n werkbeskermingsplan (PSE) afgedank. Hulle het beslag gelê op die nywerheidstribunaal om die geldigheid van hul ontslag te betwis en betaling van verskeie bedrae te verkry, veral as bykomende kontraktuele skeidingsvergoeding.

Die bykomende konvensionele skeidingsvergoeding wat geëis is, was dié waarvoor die kollektiewe ooreenkoms voorsiening maak vir advertensies en soortgelyke. Ten spyte van hul status as verkoopsverteenwoordigers, het die werknemers gevoel dat hulle voordeel getrek het uit die bepalings van hierdie kollektiewe ooreenkoms, van toepassing op die maatskappy waarvoor hulle gewerk het.

Maar die eerste beoordelaars het geskat:

aan die een kant dat die VRP-kollektiewe ooreenkoms bindend is op dienskontrakte wat tussen werkgewers en verkoopsverteenwoordigers gesluit is, behalwe vir gunstiger kontraktuele bepalings wat uitdruklik op verkoopsverteenwoordigers van toepassing is; aan die ander kant dat die kollektiewe ooreenkoms vir reklame nie voorsiening maak vir die toepaslikheid daarvan op verteenwoordigers wat die status van verkoopsverteenwoordiger het nie.

Gevolglik het die regters van mening dat dit die kollektiewe ooreenkoms van die VRP was wat op die diensverhouding van toepassing was.

Hulle het dus die werknemers ontslaan ...

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  “Kollektiewe oorgange”: heropleidingspad om van werk te verander