Aan die einde van hierdie kursus sal jy in staat wees om:

  • datatabelle op te som en te sintetiseer deur eenvoudige grafieke te gebruik;
  • visualiseringsmetodes te gebruik wat geskik is vir multidimensionele verkennende analise;
  • die resultate van faktoranalise en klassifikasie te interpreteer;
  • herken, met betrekking tot die probleem en die data, die toepaslike metode om 'n datastel volgens die aard en struktuur van die veranderlikes te ondersoek;
  • antwoorde op 'n opname te analiseer;
  • 'n metode vir die ontleding van tekstuele data te implementeer
  • implementeer die faktoriale en klassifikasiemetodes op die gratis sagteware R

Kortom, jy sal outonoom wees in die implementering en interpretasie van multidimensionele verkennende ontledings.

Lees verder die artikel op die oorspronklike webwerf →

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Stel jouself voor as 'n boorling!