Digitale produksie neem steeds toe. Ons skep, bestuur en ruil al hoe meer dokumente en data binne ons organisasies en met ons vennote uit. In 'n groot meerderheid van gevalle word hierdie nuwe massa inligting nie tot sy billike waarde uitgebuit nie: verlies en duplikaatdokumente, korrupsie van die integriteit van data van bewyswaarde, beperkte en ongeorganiseerde argivering, baie persoonlike klassifikasie sonder logika. Deel binne die struktuur , ens.

Die doel van hierdie Mooc is dus om vir jou die sleutels te gee om 'n dokumentbestuur- en data-organisasieprojek uit te voer, oor die hele inligtinglewensiklus, vanaf die skep/ontvangs van dokumente, tot hul argivering met bewyswaarde.

Danksy die implementering van 'n Rekordbestuur-metodologie wat met projekbestuurvaardighede verbeter is, sal ons aan verskeie temas kan saamwerk:

  •     Inleiding tot organisatoriese en tegniese standaarde vir dokumentbestuur
  •     Die normatiewe grondbeginsels van Rekordbestuur
  •     Digitalisering van dokumente
  •     EDM (Elektroniese Dokumentbestuur)
  •     Die verkryging van die bewyswaarde van die digitale dokumentasie, veral deur die elektroniese handtekening
  •     Elektroniese argivering met bewys- en historiese waarde

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Microsoft PowerPoint-sertifisering | PRAKTIESE KURSUS 2019-2021