Print Friendly, PDF & Email

Die "slagoffer" is 'n grondliggende waarde van die Westerse kultuur. Terselfdertyd is die slagoffer deel van ons daaglikse lewe deur die media en ons gesprekke wanneer die tragiese nuus ons sekerhede uitdaag en ontstel. Die wetenskaplike benadering daarvan is egter relatief onlangs. Hierdie aanlyn kursus nooi deelnemers uit om die konsep van "slagoffer" in perspektief te plaas deur verskeie teoretiese en wetenskaplike bydraes. Hierdie kursus stel eerstens voor om volgens 'n sosio-historiese benadering die kontoere van die konsep van slagoffer te ontleed wat die persepsie wat ons vandag daarvan het, definieer. Tweedens handel hierdie kursus oor die verskillende vorme van viktimisasie vanuit 'n kriminologiese en psigo-medies-regtelike perspektief, die kwessie van psigologiese trauma en die institusionele en terapeutiese maniere om slagoffers te help.

Dit bied 'n gedetailleerde ontleding van die konsepte en sleutelbegrippe van viktimologie. Dit is ook die geleentheid om die meganismes van bystand aan die slagoffers te verstaan ​​wat in die Franssprekende lande (Belgies, Frans, Switsers en Kanadese) opgestel is.

LEES  Individuele werkgewers: die onmiddellike belastingkrediet begin in Parys en in die Noorde