Nəzəriyyə Adətən, hissəcik ölçüsü analizi müxtəlif diametrli taxılların nisbətlərini təmin edir; bu analiz ya ələkdən keçirərək, ya da Stokes qanununun tətbiqi ilə suda çökdürülərək aparıla bilər.

Bir məcmu təşkil edən taxılların ölçüsündən və sayından asılı olaraq, aqreqatlar xırda, qum, çınqıl və ya çınqıl adlanır. Bununla belə, müəyyən bir məcmu üçün onu təşkil edən bütün taxılların hamısı eyni ölçüyə malik deyildir.

Bunun üçün taxıllar yuvalanmış ələklər seriyasında təsnif edilir.

Məqaləni orijinal saytda oxumağa davam edin →

READ  Host Airbnb: Tətil kirayənizi necə təşkil etmək olar