U kompanijama sa najmanje 50 zaposlenih, socijalno-ekonomski komitet (CSE) se redovno konsultuje i kao takav je pozvan da formuliše mišljenje o strateškim orijentacijama kompanije, njenoj ekonomskoj i finansijskoj situaciji, društvenoj politici, tj. kao i uslove rada i zaposlenja.
CSE se također konsultuje s vremena na vrijeme u određenim situacijama, posebno u slučaju restrukturiranja i smanjenja radne snage, kolektivnog otpuštanja iz ekonomskih razloga (uključujući CSE u kompanijama s manje od 50 zaposlenih), zaštite, oporavka i sudske likvidacije .
Članovi CSE-a imaju pristup ekonomskoj, društvenoj i ekološkoj bazi podataka, kako bi efikasno prakticirali svoje vještine.

Kompanije sa manje od 50 zaposlenih pdf CSE 11-49 zaposlenih | Kako to implementirati u svojoj kompaniji od 11 do (…) Preuzmi (578 KB) Kompanije sa 50 ili više zaposlenih pdf CSE | Kako da to implementiram u svoj posao? Preuzmi (904.8 KB) Kojim informacijama CSE ima pristup?

Sve informacije koje poslodavac stavi na raspolaganje CSE, a koje će se koristiti posebno u kontekstu

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Profesije kulturnog nasljeđa