ANSSI će zajedno sa Ministarstvom za Evropu i spoljne poslove raditi na jačanju koordinacije Evropske unije u slučaju velike sajber krize.

Veliki sajber napad može imati trajni efekat na naša društva i naše ekonomije na evropskom nivou: EU stoga mora biti u stanju da se pripremi za suočavanje sa takvim događajem. Evropska mreža tijela nadležnih za upravljanje kibernetičkim krizama (CyCLONE) će se tako sastati krajem januara, uz podršku Europske komisije i ENISA-e, kako bi razgovarali o izazovima koje donosi kriza velikih razmjera i kako se razvijati i unaprijediti mehanizme saradnje i uzajamne pomoći unutar EU. Ovaj sastanak će također biti prilika da se istraži uloga koju bi akteri privatnog sektora od povjerenja mogli imati, uključujući pružaoce usluga kibernetičke sigurnosti, u podršci vladinim sposobnostima u slučaju velikog sajber napada.
Sastanak mreže CyCLONE bit će dio niza vježbi koje će uključiti evropske političke vlasti u Briselu, a čiji je cilj testiranje artikulacije unutrašnjih i eksternih aspekata upravljanja sajber krizama unutar EU.

ANSSI će raditi zajedno sa Evropskom komisijom

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Razvoj obuke u zdravstvenom i medicinsko-socijalnom polju: prioritet za France Relance