MOOC koji ćete uskoro otkriti omogućit će vam da se na interaktivan način, zahvaljujući razigranim vježbama i kroz ilustracije i primjere, upoznate sa osnovnim pojmovima upravno-parničnog postupka.

Otkrit ćete karakteristike sudskog spora koje je malo poznato jer ima malo medijskog izvještavanja... osim tokom epizoda poput pandemije Covid-19 u kojima se opširno komentarišu odluke upravnih sudova i Državnog vijeća.

Cijenit ćete složenost višestrane i multitasking jurisdikcije koja se svakako bavi raznim sporovima, za koje građani ponekad nisu svjesni da su to i upravni sporovi (kao što je slučaj s velikim dijelom socijalnih sporova), a proširuju se i na savjetodavne misije kao što su kao što je Revizorski sud kada izdaje izvještaj ili sudije koji učestvuju ili predsjedavaju administrativnim komisijama.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Poticaj za udruženja i socijalna društva u budžetu za 2021. godinu