Print friendly, PDF i e-pošta

Naročito ako ste početnik, uživajte u ovom kratkom videozapisu na softveru PowerPoint 2019. U rekordnom roku moći ćete dodati stil prezentacijama. U jasnom i preciznom napredovanju objasnit ćemo vam kako poravnati i centrirati tekst. Grupirajte predmete i koristite gradijente boja, a sve za moderan izgled koji će neizbježno obilježiti vašu publiku. 

READ  Prenos individualnog prava na osposobljavanje na račun ličnog osposobljavanja: krajnji rok 30. juni 2021