Naročito ako ste početnik, uživajte u ovom kratkom videozapisu na softveru PowerPoint 2019. U rekordnom roku moći ćete dodati stil prezentacijama. U jasnom i preciznom napredovanju objasnit ćemo vam kako poravnati i centrirati tekst. Grupirajte predmete i koristite gradijente boja, a sve za moderan izgled koji će neizbježno obilježiti vašu publiku. 

READ  Predstavi se kao urođenik!