Potpuno besplatna OpenClassrooms premium obuka

Održavanje kontinuiteta u ugovorima o radu može biti izazov za kompanije. Ove poteškoće mogu biti uzrokovane ponašanjem zaposlenih ili ekonomskom nesigurnošću.

Ove prepreke mogu dovesti do jednog ili više otkaza.

Kao što znate, ovaj kurs je posvećen raskidu ugovora o radu zbog otpuštanja. Koja su pravila o otpuštanju iz ličnih ili ekonomskih razloga? Šta da radim ako sam zbog materijalne situacije prinuđen da otkažem ugovor o radu? Koje su pravne i finansijske posljedice za kompaniju?

Na kraju kursa, imaćete jasnije razumevanje šta treba da uradite.

Moći ćete:

– Napravite razliku između različitih vrsta otkaza iz ličnih razloga.

– Razlikovati različite vrste ekonomskih motiva.

– Identifikujte pravne i finansijske implikacije otpuštanja.

Ovaj kurs ne pokriva sve zakone i društvena pravila koja se primjenjuju na otpuštanje, samo će vam pružiti okvir za njihovo razumijevanje. Pravila se često mijenjaju, konsultujte se sa specijalizovanim advokatom ako je potrebno.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici→

READ  Vakcinacija zaposlenih: pristup ograničen na osobe starosne dobi od 55 do 64 godine sa pratećim bolestima