Print friendly, PDF i e-pošta

Da li ste zainteresovani za navodnjavanje? Želite li razumjeti njegove izazove, njegove tehnike? Na ovom kursu vas tri nastavnika upoznaju sa osnovnim konceptima navodnjavanja kroz video zapise i vježbe. Redovno, intervjui sa akterima na terenu će omogućiti da se ovi koncepti stave u praktičan okvir.

format

Kurs je organizovan u 6 modula (jedan sedmično). Kvizovi i aktivnosti vam omogućavaju da provjerite svoje znanje.

Preduvjeti

Ovaj kurs je namenjen studentima osnovnih i master studija zainteresovanim za nauke o životnoj sredini, ali i poljoprivrednicima, državnim službenicima i konsultantima iz oblasti upravljanja vodnim resursima i navodnjavanja. Počinjemo s osnovama, tako da nisu potrebni nikakvi preduslovi za praćenje ovog MOOC-a.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Plaćanje prekovremenog rada premijom je loša ideja