Permís retribuït: dates imposades o modificades, permís dividit

Des del primer tancament, podeu exigir als vostres empleats que prenguin permisos remunerats (CP) i modificar les dates de CP ja validades sense haver de complir les disposicions previstes pel Codi del Treball o els vostres convenis col·lectius (conveni d’empresa, col·lectiu).

Però compte, aquesta possibilitat està emmarcada. Creada per ordenança de 25 de març de 2020, està subjecta a l'aplicació d'un conveni col·lectiu que l'autoritzi, en el límit de 6 dies de permís retribuït, i respectant un termini de preavís que no es pot reduir a menys d'un dia lliure. :

decidir sobre la presa de dies de permís adquirits, fins i tot abans de l'obertura del període durant el qual es pretén prendre; o bé modificar unilateralment les dates per a la presa de permisos remunerats.

Un conveni col·lectiu també us pot autoritzar:

fraccionar l'excedència sense haver d'obtenir l'acord del treballador; fixar les dates d'excedència sense haver d'exigir l'excedència simultània als col·laboradors i socis vinculats per un pacte civil de solidaritat que treballin a la seva empresa.

Originalment, el període ...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Amb France Relance, ANSSI contribueix a reforçar la ciberseguretat del país