Aquest curs se centra en la història de la literatura i les idees franceses del segle XVIII. Pretén presentar el segle sencer, les obres i els autors així com les batalles d'idees que abasten la Il·lustració. Es posarà l'accent en els “grans autors” (Montesquieu, Prévost, Marivaux, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sade…) que constitueixen el bagatge cultural necessari per tenir una idea general del segle., però sense deixar de banda tot allò que les darreres investigacions han posat de manifest pel que fa als moviments fonamentals, representats per autores que tenen un lloc menys individualitzat en el panteó literari però que tanmateix són importants (textos clandestins, novel·les llibertines, desenvolupament de les dones de lletres, etc.) .

Ens encarregarem d'aportar els elements d'enquadrament històric que permetin localitzar les mutacions importants dels gèneres dinàmics del moment (novel·la, teatre) així com els debats intel·lectuals i la manera com s'encarnen en les grans obres.

Continueu llegint l'article al lloc original →

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Excel gratuït: per què i com congelar una cel·la en un càlcul?