El curs s'estructura al voltant de 7 mòduls. El primer mòdul proporciona un context, i defineix el concepte i la importància de la química verda en un enfocament ambiental i econòmic. Aquest mòdul també introdueix la noció de biomassa i il·lustra les diferents categories de biomassa (planta, algues, residus, etc.). El segon mòdul tracta de l'estructura química, les propietats físico-químiques i la reactivitat de les principals famílies de molècules contingudes en la biomassa. El tercer mòdul se centra en les formes de condicionament i pretractament de la biomassa mentre que el mòdul 4 proposa centrar-se en els enfocaments químics, biològics i/o termoquímics per convertir la biomassa en nous productes, intermedis, energia i combustibles alternatius. El mòdul 5 presenta diversos casos econòmics i comercials de valorització de biomassa i química verda, com ara la producció de bioetanol, o el disseny de nous bioplàstics. El mòdul 6 tracta d'investigacions innovadores i més recents, com ara la producció de nous dissolvents, la generació d'hidrogen o la recuperació de diòxid de carboni. Finalment, el mòdul 7 conclou amb una visió de futur d'aquesta química verda associada als recursos renovables.

Les activitats que s'ofereixen inclouen:
- Vídeos que presenten conceptes teòrics d'una manera viva i accessible
- Seqüències “pràctiques” filmades i entrevistes amb experts que introdueixen o il·lustren aquests conceptes
- Nombrosos exercicis de dificultat i magnitud creixents i retroalimentació
- Un fòrum de discussió

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Microempresa: vés amb compte, es poden confiscar els teus béns personals.