El fenomen de la "uberització" afecta molts sectors econòmics. Això de l’educació per a la conducció no és una excepció. Cal dir que el legislador la va animar, en nom de l’objectiu de democratitzar el permís de conduir. Per a la llei n ° 2015-990 del 6 d’agost de 2015 per al creixement, l’activitat i la igualtat d’oportunitats econòmiques (arts. 28 a 30), coneguda com a “llei Macron”, aquesta democratització va haver de passar per una liberalització del instrucció de conducció. Amb aquesta finalitat, diverses mesures contingudes en aquesta llei han volgut modernitzar les relacions entre estudiants i autoescoles, en particular oferint a aquestes últimes la possibilitat de celebrar contractes de forma desmaterialitzada, prèvia finalització de una avaluació de l’alumne per part d’un professor al local o en un vehicle de l’establiment. Basant-se en aquesta legislació, han aparegut plataformes desmaterialitzades que ofereixen als candidats gratuïts a un permís de conduir una connexió amb professors independents (generalment que desenvolupen la seva activitat sota el règim de microempresaris) amb conductes suposades voluntàries, però realment llogant un vehicle d 'aprenentatge a l' estudiant, la plataforma es retribueix amb una comissió rebuda al

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Definir la diversitat