Formació premium d'OpenClassrooms totalment gratuïta

Per garantir la continuïtat del negoci, les empreses han d'evolucionar constantment per satisfer les necessitats dels clients i adaptar-se als canvis del mercat. Per tant, és important que tinguin sempre les habilitats necessàries per al seu desenvolupament.

També permetrà als empleats integrar-se correctament en el seu entorn laboral i nodrir disposicions professionals que faran avançar la seva carrera professional.

La gestió d'habilitats requereix una formació regular dels empleats.

Amb aquesta finalitat s'ofereixen cursos finançats per diferents organitzacions. Estan dissenyats per satisfer les necessitats de les empreses i dels empleats.

El pla de formació inclou activitats formatives finançades en gran part amb recursos propis i constitueixen una eina important per a la gestió de les competències a l'empresa. Assegura que el desenvolupament de les habilitats necessàries correspon a la situació.

Per tant, el pla de formació s'ha de basar en una anàlisi exhaustiva de l'estratègia de l'empresa i de les necessitats de desenvolupament de competències dels empleats.

Al mateix temps, cal estar al dia amb els canvis constants de legislació i obligacions legals.

Analitzar les opcions de finançament dels projectes de formació externa i optimitzar el pressupost és una necessitat.

En consulta amb l'equip administratiu, els interlocutors socials i altres parts interessades, aprengui a garantir la disponibilitat dels recursos logístics i la formació necessaris per a la implementació d'aquest projecte.

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Introducció al comerç de divises en 1 hora!