Concretament, aquest innovador curs de formació es va organitzar en tres etapes:

● Un mòdul introductori presencial de 2,5 dies al setembre de 2019.

● Sis mòduls opcionals d'aprenentatge electrònic de 7 hores cadascun organitzats en dues etapes: un mig dia asíncron d'activitats individuals en una plataforma dedicada i l'altre mig dia sincronitzat amb un cas pràctic en una aula virtual .
Aquests mòduls es podrien dur a terme entre febrer i juny de 2020. El temps asíncron permet, doncs, realitzar els mòduls segons la seva conveniència segons el seu horari, mentre que les classes virtuals van permetre que tots els participants es reunissin per obtenir informació per exemple.

● Final de curs, avaluació presencial durant 1 dia

63 estudiants assalariats, de 30 estructures, van abordar durant aquest curs de formació diversos aspectes directius com ara tècniques d’entrevistes professionals, la facilitació de reunions i la implementació de treballs col·laboratius, el procés de contractació i la integració de empleats, professionalització i desenvolupament d’habilitats, prevenció de riscos laborals i finalment comunicació interna.
Al final, la formació mitjana va ascendir a 42 hores, és a dir, de 2 a 3 mòduls opcionals de mitjana per empleat.

Qualsevol cosa nova necessita necessàriament un ...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Base en Matemàtiques