Mae'r gweithiwr yn anfon cais am wyliau at ei gyflogwr o fewn fframwaith PTP o leiaf 120 diwrnod cyn dechrau'r cam hyfforddi pan fydd yn cynnwys toriad parhaus o chwe mis o leiaf. Fel arall, rhaid anfon y cais hwn ddim hwyrach na 60 diwrnod cyn dechrau'r cam hyfforddi.

Ni all y cyflogwr wrthod budd yr absenoldeb y gofynnir amdano dim ond os bydd y gweithiwr yn methu â chydymffurfio â'r amodau a nodir uchod. Fodd bynnag, gellir gohirio'r gwyliau os bydd canlyniadau niweidiol ar gyfer cynhyrchu a gweithredu'r cwmni, neu os yw cyfran y gweithwyr sy'n absennol ar yr un pryd o dan y gwyliau hyn yn cynrychioli mwy na 2% o gyfanswm gweithlu'r sefydliad.

Yn y cyd-destun hwn, ni ellir lleihau hyd yr absenoldeb pontio proffesiynol, wedi'i gymathu i gyfnod o waith, o hyd y gwyliau blynyddol. Mae'n cael ei gymryd i ystyriaeth wrth gyfrifo hynafedd y gweithiwr o fewn y cwmni.

Mae rhwymedigaeth ar y cyflogai i fynychu fel rhan o'i gwrs hyfforddi. Mae'n rhoi prawf presenoldeb i'w gyflogwr. Gweithiwr sydd, heb reswm

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Calendr | Canllaw Cyflawn o A i Z.