Hyfforddiant premiwm OpenClassrooms am ddim

Yn 2018, gofynnodd y cwmni ymchwil a chynghori Gartner i 460 o arweinwyr busnes nodi eu pum prif flaenoriaeth ar gyfer y ddwy flynedd nesaf. Dywedodd 62% o reolwyr eu bod yn cynllunio eu trawsnewidiad digidol. Roedd gwerth rhai prosiectau yn fwy na biliwn ewro. Gyda phrosiectau gwerth mwy na biliwn o ddoleri y flwyddyn, mae gormod o gyfleoedd i golli'r farchnad hon sy'n dod i'r amlwg gyda rhagolygon twf da.

Trawsnewid digidol yw’r defnydd o dechnolegau digidol i greu modelau sefydliadol newydd sy’n effeithio ar bobl, busnes a thechnoleg (TG) i wneud y gorau o rai prosesau busnes (e.e. cyflenwi cynnyrch) a chynyddu effeithlonrwydd. Mae cewri fel Amazon, Google a Facebook eisoes wedi hen sefydlu yn y farchnad hon sy'n newid yn barhaus.

Os nad yw'ch busnes wedi dechrau ei drawsnewidiad digidol eto, mae'n debyg y bydd yn fuan. Mae'r rhain yn brosiectau cymhleth sydd fel arfer yn ymestyn dros nifer o flynyddoedd ac yn cynnwys rheoli TG, adnoddau dynol a chyllid. Er mwyn gweithredu'n llwyddiannus mae angen cynllunio, blaenoriaethu a chynllun gweithredu clir. Bydd hyn yn sicrhau gwelededd a pherthnasedd i bob gweithiwr i fod yn rhan o'r prosiect a chyfrannu at newid.

Ydych chi eisiau dod yn arbenigwr mewn trawsnewid digidol a datrys heriau dynol a thechnolegol? Ydych chi eisiau deall pa broblemau sydd angen i chi eu datrys heddiw i baratoi'n well ar gyfer yfory?

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Datblygwch eich creadigrwydd