Print Friendly, PDF ac E-bost

Yn ystod 6 wythnos, darganfyddwch wahanol ysgogiadau i fodloni gofynion rheoliadol a gwella eich perfformiad ynni, sut i wneud y gorau o'ch prosesau ac asesu'r diddordeb mewn mynd i mewn i ynni adnewyddadwy ...

Wedi'i ddylunio gan ADEME, actorion mewn cydweithrediad amaethyddol, diwydiannau bwyd-amaeth a'r byd academaidd, bydd DIWYDIANNAU AGROALIMENTARY MOOC: ENILL MEWN PERFFORMIAD YNNI, yn rhoi llwybrau pendant i chi ar gyfer gwneud y gorau o'ch defnydd.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Contractau prentisiaeth: Ni fydd lefel y gefnogaeth yn gostwng ar ddechrau'r flwyddyn ysgol 2021