Print Friendly, PDF ac E-bost

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Gwybod a deall beth yw rhwydwaith FTTH a rôl ffibr optegol
  • Defnyddio rhwydwaith FTTH (dan do ac yn yr awyr agored) i danysgrifiwr
  • Vérifier y cysylltiadau optegol a wneir
  • Tester perfformiad ffibr optegol

Disgrifiad

Rhwydwaith mynediad FTTH (Fiber to the Home - Ffibr i'r tanysgrifiwr) yn rhwydwaith, yn ffibr optegol, wedi'i leoli o nod cysylltiad optegol (lleoliad offer trawsyrru'r gweithredwr) i gartrefi neu adeiladau preifat at ddefnydd proffesiynol.

Ffibr optegol yn a cyfrwng trosglwyddo sydd â cholled isel a lled band eang o'i gymharu â chyfryngau trawsyrru eraill fel copr neu radio. Dyna pam mai rhwydweithiau mynediad optegol FTTH ar hyn o bryd yw'r ateb mwyaf cynaliadwy ar gyfer cynnig gwasanaethau iddynt cyflymder uchel iawn ar y pellteroedd mawr.

Mae'r crefftau ffibr yn cael eu hymarfer yn y maes masnachol, swyddfeydd dylunio neu hyd yn oed yn y maes.
Yn parth busnes, mae'r proffesiynau dan sylw yn…

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Y SCIC, cwmni cydweithredol yng ngwasanaeth y tiriogaethau