Gweithgaredd Google neu MyActivity yw olrhain eich gweithgareddau ar Google a phob gwasanaeth sy'n gysylltiedig â Google fel Google Map, YouTube, Google Calendar a dwsinau o geisiadau eraill sy'n gysylltiedig â'r enfawr hwn o'r we.

Prif fantais Gweithgarwch Google yw cael hanes manwl o'ch holl chwiliadau a gweithgareddau ar-lein ar wasanaethau Google, ffordd dda o ddod o hyd i'ch chwiliadau, er enghraifft, neu i ddod o hyd i fideo YouTube rydych chi wedi'i gwylio o'r blaen.

Mae Google hefyd yn amlygu agwedd ddiogelwch yr opsiwn hwn. Gan fod Gweithgaredd Google yn arbed pob gweithgaredd ar eich cyfrif, gallwch ddarganfod yn gyflym os yw rhywun yn defnyddio'ch Cyfrif Google neu'ch cyfrifiadur heb eich gwybodaeth.

Yn wir, hyd yn oed yn ystod hac neu ladrad hunaniaeth, byddwch yn gallu profi'r defnydd twyllodrus o'ch cyfrif trwy Google Activity. Yn ddefnyddiol os oes gennych swydd bwysig y gellid ei chyfaddawdu pe bai'n cael ei defnyddio gan drydydd person; yn enwedig ar y lefel broffesiynol.

Sut mae cael Google Activity?

Heb yn wybod iddo, mae'n debyg bod gennych chi Google Activity eisoes! Yn wir, mae'r cais yn cael ei gychwyn yn uniongyrchol os oes gennych gyfrif Google (y gallech fod wedi'i greu er enghraifft trwy agor cyfeiriad Gmail neu gyfrif YouTube).

I gyrraedd yno, ewch i Google, dewiswch y cymhwysiad "Fy ngweithgaredd" trwy glicio ar y grid ar ochr dde uchaf y sgrin. Gallwch hefyd fynd yno'n uniongyrchol trwy'r ddolen ganlynol: https://myactivity.google.com/myactivity

DARLLENWCH  Awgrym Gmail: Sut i ddad-anfon e-bost

Bydd gennych fynediad at ystod o wybodaeth, hanes manwl o'ch gweithgareddau, ystadegau ar ddosbarthiad y defnydd o wahanol raglenni'r cwmni a llawer o nodweddion mwy neu lai pwysig eraill. Mae mynediad yn gyflym ac yn gyfleus, does dim esgus i beidio â mynd yno a gwirio'ch gweithgaredd yn rheolaidd.

Sut mae rheoli fy hanes gweithgaredd?

Gan fod Gweithgaredd Google wedi'i gysylltu yn uniongyrchol â'ch Cyfrif Google ac nid i'ch cyfrifiadur neu'ch ffôn smart, ni allwch ddileu hanes pori eich cyfrifiadur neu fynd i mewn i bori preifat i ailosod gwybodaeth olrhain eich cyfrif.

Os ydych chi'n fwy nag un i ddefnyddio'r un Cyfrif Google, efallai yr hoffech gadw'ch gardd yn gyfrinachol am eich rhesymau eich hun ac felly byddwch am gyfyngu neu ddileu'r cais hwn sy'n monitro eich gweithgareddau. Yn wir, gall y llawdriniaeth hon wahardd yn hawdd, ond mae ateb.

Peidiwch â chynhyrfu, mae Google yn syml yn cynnig i chi fynd i Ddangosfwrdd y rhaglen er mwyn dileu rhywfaint o wybodaeth lywio mewn ychydig o gliciau neu yn syml i ddadactifadu olrhain gweithgaredd trwy glicio ar "rheoli gweithgaredd" yna gan dad-wirio unrhyw beth rydych chi am ei gadw'n "gyfrinachol" pan fyddwch chi ar y Rhyngrwyd.

Felly, p'un a ydych chi'n gwbl gaeth i'r nodwedd hon neu os ydych chi'n ei chael yn gwrthdaro ac peryglus i gael y math hwn o offeryn gweithredol, ewch yn gyflym i Google Activity a ffurfweddu monitro eich cyfrif at eich dant!