Print Friendly, PDF ac E-bost

Gall deiliaid cyfrif hyfforddi personol (CPF) sy'n dymuno defnyddio eu cyfrif i hyfforddi mewn proffesiynau digidol strategol gael gafael ar a cyllid ychwanegol gan y wladwriaeth.

Fel rhan o gynllun “Ffrainc Relance”, mae'r Wladwriaeth wedi penderfynu gweithredu polisi ocyfraniad mewn hawliau ychwanegol fel rhan o'r Cyfrif Hyfforddiant Personol (CPF), y gellir ei ddefnyddio trwy “Fy Nghyfrif Hyfforddi”.

Mae addasu sgiliau pobl sy'n gweithio, mewn gwirionedd, yn un o gydrannau'r cynllun adfer gyda'r bwriad o gryfhau cystadleurwydd sawl sector sy'n strategol ar gyfer yr economi genedlaethol ac sydd wedi'u gwanhau gan yr argyfwng iechyd.

Pa hyfforddiant mae'r wladwriaeth yn ei gefnogi gyda'r cyllid hwn?

Mae'r rheol paru ddiffiniedig wedi'i bwriadu ar gyfer unrhyw ddeiliad CPF (gweithiwr, ceisiwr gwaith, gweithiwr hunangyflogedig, ac ati) ar gyfer hyfforddiant yn y maes digidol (enghreifftiau: datblygwr gwe, crëwr a gweinyddwr rhyngrwyd gwefan, technegydd cymorth cyfrifiadurol, ac ati).

Mae'r cyfraniad yn cael ei sbarduno os nad yw balans y cyfrif yn ddigonol i dalu am yr hyfforddiant. Gall swm y cyfraniad fod yn 100% o'r gweddill i'w dalu o fewn y terfyn o 1 € y ffeil hyfforddi. Nid yw cyfraniad y Wladwriaeth yn eithrio cyfraniad gan ariannwr arall neu'r deiliad

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ffurflenni rhyngweithiol yn Word