Print Friendly, PDF ac E-bost

Dyluniwyd y MOOC hwn yn 2018 o fewn Llwyfan Moeseg Ymchwil yPrifysgol Lyon.

Er mis Mai 2015, rhaid i bob myfyriwr doethuriaeth gael ei hyfforddi mewn uniondeb gwyddonol a moeseg ymchwil. Canolbwyntiodd y MOOC a gynigiwyd gan Brifysgol Lyonmoeseg ymchwil, wedi'i anelu'n bennaf at fyfyrwyr doethuriaeth, ond mae'n ymwneud â'r holl ymchwilwyr a dinasyddion sy'n dymuno myfyrio ar drawsnewidiadau a goblygiadau cyfoes ymchwil, a'r materion moesegol newydd y maen nhw'n eu codi.

Mae'r MOOC hwn yn ategu'r un ar gyfanrwydd gwyddonol Prifysgol Bordeaux a gynigir ar FUN-MOOC ers mis Tachwedd 2018.

Mae gwyddoniaeth yn werth canolog i'n cymdeithasau democrataidd, sy'n hyrwyddo'r awydd am wybodaeth o'r byd a dyn. Serch hynny, mae'r perfformiadau technolegol newydd a chyflymiad arloesiadau weithiau'n frawychus. Yn ogystal, mae maint yr adnoddau a ddefnyddir, cyfundrefn o gystadleuaeth ryngwladol a gwrthdaro buddiannau rhwng lles preifat a chyffredin hefyd yn arwain at argyfwng hyder.

Sut allwn ni ysgwyddo ein cyfrifoldebau fel dinasyddion ac ymchwilwyr ar lefel bersonol, gyfunol a sefydliadol?

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Y rhwymedigaeth ddiogelwch fel terfyn i ryddid cyd-fargeinio